Back to top
Absolute Rotary Encoder 9 Bit
Absolute Rotary Encoder 9 Bit

TYPE: E6C3 - AG5C - C

Supply voltage: 12 to 24 VDC

Output configuration: NPN open collector output

Resolution (P/R): 360

Output signal: 9-bit (360)

Giá bán: Báo giá
Mô tả chi tiết
Sản Phẩm cùng loại

DG4V-3-2C-M-P2-T-7-54-CE

Báo giá

ALFA-LAVAL

Báo giá

UNIVERSAL FLOW MONITOR

Báo giá

IT2031-02B0

Báo giá

Sensor control

Báo giá