Back to top
Sensepoint LEL Combustible Sensor
Sensepoint LEL Combustible Sensor

P/No: 2106b1201

Made in the United Kingdom

Gas: CH4

Adtp: M25

PPM: 0

Supply: 200mA; 0.7W maximum

Signal Output: mV bridge

Weight: 190g

Giá bán: Báo giá
Mô tả chi tiết
Sản Phẩm cùng loại

811PH

Báo giá

801HEx.

Báo giá

GD129NI

Báo giá

TX-1100EX

Báo giá

Sensepoint Toxic Sensor

Báo giá