Back to top
Sensepoint Toxic Sensor
Sensepoint Toxic Sensor

P/No: 2106b1402

Made in the United Kingdom

Gas: H2S

Adpt: M20

PPM: 1470

Supply: 18 to 30VDC; 0.9W maximum

Signal Output: Loop powered 4-20mA

Weight: 185g

Giá bán: Báo giá
Mô tả chi tiết
Sản Phẩm cùng loại

811PH

Báo giá

801HEx.

Báo giá

GD129NI

Báo giá

TX-1100EX

Báo giá