Back to top
Máy phát hồng ngoại Searchline Excel
Máy phát hồng ngoại Searchline Excel

Vmax = 32Vdc

Pmax = 10W

Range: 0 to 5 LEL m

Operating temperature: -40° to +65°C (-40° to 150°F)

Giá bán: Báo giá
Mô tả chi tiết
Sản Phẩm cùng loại

DG4V-3-2C-M-P2-T-7-54-CE

Báo giá

ALFA-LAVAL

Báo giá

UNIVERSAL FLOW MONITOR

Báo giá

IT2031-02B0

Báo giá

Sensor control

Báo giá

VZRAB-1S

Báo giá