Back to top
KLAY instrument
KLAY instrument

Supply: 17-28Vdc, Output: 4-20mA

Span min: 2,5kg/cm2, Span max: 10kg/cm2

Cal: -1 -4 kg/cm2

Giá bán: Báo giá
Mô tả chi tiết
Sản Phẩm cùng loại

2700

Báo giá

GA -100

Báo giá

EJA 115

Báo giá

1151

Báo giá

JTF229

Báo giá

GT-1/25

Báo giá