Back to top
THERMOCOUPLE
THERMOCOUPLE

Type: E

DIA: 6.4D     

CLASS: JIS 1

MTL: 316L   L: 207

Giá bán: Báo giá
Mô tả chi tiết
Sản Phẩm cùng loại

PT 100

Báo giá

R409TM-GE 445

Báo giá

R409TM - GE 295

Báo giá

R409TM - GE 545

Báo giá

PT 100

Báo giá

PT 100

Báo giá