Back to top
DSTJ3000
DSTJ3000

Mode: JTF229

Range: 0~5000mmH2O

Pmax = 12kgf/cm2

Supply: 24VDC

Output: 4-20mA ANALOG /DIGITAL

Giá bán: Báo giá
Mô tả chi tiết
Sản Phẩm cùng loại

KLAY instrument

Báo giá

2700

Báo giá

GA -100

Báo giá

EJA 115

Báo giá

1151

Báo giá

JTF229

Báo giá