Back to top
Oil Mist Detector
Oil Mist Detector

QMI Multiplex

Oil Mist Detector 

Cảm Biến Hơi Dầu

Sử dụng trên tàu,cảm biến có tác dụng phát hiện ra nồng độ hơi dầu trong không khí,gửi tín hiệu về cho hệ thống QMI Multiplex hoặc hoạt động độc lập,mục đích để bảo vệ tránh gây cháy nổ do hơi dầu có nồng độ cao trong không khí

POWER SUPPLY : Nominally 110 -240 VAC 50/60 Hz 
MAXIMUM POWER CONSUMPTION : 100W 
MAXIMUM SAMPLING CHANNELS : 12 
CYCLE TiME : 0.5 seconds simultaneously on all channels 
MEASURING SYSTEM : Time multiplex analogue signal 
SYSTEM OUTPUTS- RELAYS: All relays fitted with maximum change-over contact voltage rating 110v@ 2A to 240V @ 5A 
Main alarm : Normally energised with 2 sets of change over contacts. 
Early warning alarm : Normally energised with 1 set of change over contacts. 
Function engine shut! slow down or : Normally de-energised with 2 sets of change over contacts. 
shutdown or alarm function 
Fault Alarm : Normally energised with maximum contact voltage rating 11OV 1Ator24OV5Ad 
OPERATiNG TEMPERATURE : 5-70°C 
MULTIPLEX’                                              DIMENSIONS                                     WEIGHT 
Central Monitoring Unit (cMU)                  403 x 312 x 128 mm                                  10 kg 
Engine detector Q02                               166 x 160 x 104 mm                                 2.5 kg 
Atmospheric detectors Q10                      241 x 113 x 73  mm                                 2.3 kg 
Sealed          to 1P65 
MAXIMUM DISTANCE : Maximum cable length between DHS and CMU is 100 metres. (for longer lengths contact OMI) 

Giá bán: Báo giá
Mô tả chi tiết
Sản Phẩm cùng loại

DG4V-3-2C-M-P2-T-7-54-CE

Báo giá

ALFA-LAVAL

Báo giá

UNIVERSAL FLOW MONITOR

Báo giá

IT2031-02B0

Báo giá

Sensor control

Báo giá