Back to top
PA-35XEi
PA-35XEi

KELLER 

Made in Switzerland 

Pressure TransmiTTers PA-35XEi

Range : 0...20 bar

Output : 4...20mA   2-wire    Out/Gnd  +Vcc

                0...10V      3-wire     Out  Gnd +Vcc

Supply : 10...30VDC

 

 

Giá bán: Báo giá
Mô tả chi tiết
Sản Phẩm cùng loại

KLAY instrument

Báo giá

2700

Báo giá

GA -100

Báo giá

EJA 115

Báo giá

1151

Báo giá

JTF229

Báo giá