Back to top
507
507

HUBA Control

Made in Switzerland 

Pressure Transmitter 507

Supply Voltage : 11...33VDC

P     : -1...5 Bar

Max : +12 Bar

Out  : 4...20mA

 

Giá bán: Báo giá
Mô tả chi tiết
Sản Phẩm cùng loại

KLAY instrument

Báo giá

2700

Báo giá

GA -100

Báo giá

EJA 115

Báo giá

1151

Báo giá

JTF229

Báo giá