Back to top
GT-1/25
GT-1/25

KONGSBERG

PRESSURE TRANSDUCER

Type : GT-1

  • Power supply: 16 VDC

  • Output signal: 1 - 5 mA

  • Input Pressure : 0 - 25 Bar
Giá bán: Báo giá
Mô tả chi tiết
Sản Phẩm cùng loại

KLAY instrument

Báo giá

2700

Báo giá

GA -100

Báo giá

EJA 115

Báo giá

1151

Báo giá

JTF229

Báo giá