Back to top
1151
1151

Rosemount

1151 Pressure Transmitter

Cal : 0 - 6 kG/cm

Output : 4 -20 mA

Supply : 45 VDC MAX

MAX .W.P : 100 PSI

 

 

Giá bán: Báo giá
Mô tả chi tiết
Sản Phẩm cùng loại

KLAY instrument

Báo giá

2700

Báo giá

GA -100

Báo giá

EJA 115

Báo giá

JTF229

Báo giá

GT-1/25

Báo giá