Back to top
EJA 115
EJA 115

YOKOHAMA 

DPhard TRANSMITTER 

Model : EJA 115

Power supply : 10.5 - 42 VDC 

Output : 4 - 20 mA DC

Giá bán: Báo giá
Mô tả chi tiết
Sản Phẩm cùng loại

KLAY instrument

Báo giá

2700

Báo giá

GA -100

Báo giá

1151

Báo giá

JTF229

Báo giá

GT-1/25

Báo giá