Back to top
GA -100
GA -100

AUTRONICA 

Thermoccuple NICr-NIAI 0 -6000 C

Supply Volyage : 12-35 VDC

Output signal : 4 - 20 mA

Giá bán: Báo giá
Mô tả chi tiết
Sản Phẩm cùng loại

KLAY instrument

Báo giá

2700

Báo giá

EJA 115

Báo giá

1151

Báo giá

JTF229

Báo giá

GT-1/25

Báo giá