Back to top
PT 100
PT 100

OKAZAKI RESIOPAK

Element : PT 100 

Class : A 1mA  -50 ~ 100C

Temp range : -20 ~ 85

Power : 36V DC 

Ambient temp : 55C

Giá bán: Báo giá
Mô tả chi tiết
Sản Phẩm cùng loại

PT 100

Báo giá

R409TM-GE 445

Báo giá

R409TM - GE 295

Báo giá

R409TM - GE 545

Báo giá

PT 100

Báo giá

PT 100

Báo giá