Back to top
R409TM - GE 545
R409TM - GE 545

OKAZAKI RESIOPAK

Element  : PT 100

Class A 1mA  0~200C

Temp range : -20 ~ 85C

Power : 36V DC

Ambient Temp : 55C

Giá bán: Báo giá
Mô tả chi tiết
Sản Phẩm cùng loại

PT 100

Báo giá

R409TM-GE 445

Báo giá

R409TM - GE 295

Báo giá

PT 100

Báo giá

PT 100

Báo giá

SKT 1.6

Báo giá