Back to top
R409TM - GE 295
R409TM - GE 295

OKAZAKI RESIOPAK

Element : Pt100

Class A 1mA  -50 ~ 50 o C

Temp range : -20C ~ 85o  C

Power : 36V DC

Ambient Temp : 55C

Giá bán: Báo giá
Mô tả chi tiết
Sản Phẩm cùng loại

PT 100

Báo giá

R409TM-GE 445

Báo giá

R409TM - GE 545

Báo giá

PT 100

Báo giá

PT 100

Báo giá

SKT 1.6

Báo giá