Back to top
IT2031-02B0
IT2031-02B0

SMC REGULATOR

In : 4 ~ 20 mADC

Sup: 0.54 ~ 0.7 MPa

Out : 0.005 ~ 0.5 MPa

Made in Japan

Giá bán: Báo giá
Mô tả chi tiết
Sản Phẩm cùng loại

DG4V-3-2C-M-P2-T-7-54-CE

Báo giá

ALFA-LAVAL

Báo giá

UNIVERSAL FLOW MONITOR

Báo giá

Sensor control

Báo giá

VZRAB-1S

Báo giá